PROJECTS

  • Biodiversity in focus

  • Fermentation and alternative proteins

2021

Walk & Talk 2020

  • 19 mars Tensta Konsthall to Stockholm

  • 30 april Tyresta National Park

  • 12 maj Skogskyrkogården

  • 14 juni Höga Kusten

  • 16 okt Skogsbad in Tattby

  • 10 nov Värmeverket to Söder

The Climate Reality Project 2019

Educating future climate leaders 2019